stojeden

Polityka Prywatności i Cookies

 1. Administratorem Państwa danych jest 101 Sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzu przy ul. Wschodniej 14. Można skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres biuro@stojeden.pl lub pod numerem telefonu 42 231 6 101.

 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu:

  - umożliwienia świadczenia usług, w tym przeprowadzania transakcji,

  - obsługi zgłaszanych przez Państwem reklamacji lub innych zgłoszeń i oświadczeń,

  - kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczoną usługą,

  - obsługi technicznej Państwa konta w serwisie https://kawokado.pl;

  - zapewnienie obsługi usług płatniczych;

  - rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przez potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);

  - realizacji usług dodatkowych we współpracy z podmiotami trzecimi, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych polegającego na obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).

  Państwa dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych Administratora lub podmiotów z nim współpracujących, na podstawie i w zakresie wynikającym ze zgód udzielonych przez Państwa w trakcie zawierania Umowy lub w czasie jej trwania (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

 3. W w/w celach gromadzimy dane:

  - imię i nazwisko,

  - adres,

  - numer telefonu,

  - adres e-mail.

 4. Dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie przez Państwa, przy czym ich zgromadzenie niezbędne jest do zawarcia i wykonania z Państwem umowy. Brak podania tych danych osobowych może skutkować niemożliwością zawarcia z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z naszych usług. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Ma Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z nami umowy, tj. do momentu wyrejestrowania Państwa konta z serwisu lub do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.
 6. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w: świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę płatniczą transakcji, usługi dostarczania zakupionych przez Państwa towarów, podmiotom współpracującym przy prowadzeniu akcji marketingowych.
 7. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 8. Nie będziemy przekazywać danych do państw trzecich oraz, że dane nie będą przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji.
 9. Przysługuje Państwu prawo - żądania dostępu do Państwa danych osobowych oraz ich: - sprostowania, - usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami RODO), - ograniczenia przetwarzania, - jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania.
 11. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia.
 12. Strona wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są wysyłane przez serwer www i przechowywane w systemie teleinformatycznym użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z witryną) podczas przeglądania strony i umożliwiają późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku ponownego połączenia.
 13. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 14. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony przez użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie korzystania z witryny, usprawnienie funkcjonowania serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o użytkownikach - w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych dokonywane jest za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 15. Pliki cookies wykorzystywane są za zgodą użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, wykorzystywanej przez użytkownika do przeglądania zawartości witryny.
 16. Użytkownik może w dowolnym momencie ograniczyć lub wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce w taki sposób, aby blokowała cookies lub ostrzegała użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania zawartości strony. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Może to jednak utrudnić korzystanie ze strony, ograniczając dostęp do niektórych treści lub całkowicie uniemożliwiając poprawne wyświetlanie.

Keep up to date

Skontaktuj się z nami!
Kontakt
Image

Firmy, z którymi współpracujemy

Together

101 sp. z o.o.

101 sp. z o.o.

UL. WERSALSKA 47/75
90-001 ŁÓDŹ
tel: (42) 278-2-101
tel. (42) 231-6-101